Videnskaben eller Gud i flammetekst - animation
Portræt af Rasmus Fog
En computer med øjne og hænder der skriver på tastaturet - animation

Rasmus Fog

Hjerneforskning:
Er hjernen en computer? Eller har vi en sjæl?
Hjernen sammenlignes hyppigt med en computer, men den moderne forskning tyder på, at hjernen arbejder på en anden måde og langt mere avanceret end selv de største computere. Vores viden om centralnervesystemets funktion er endnu meget begrænset, og det gælder specielt mekanismerne bag tanker, følelser, kunstneriske oplevelser osv. Nye tekniske fremskridt (f.eks. de moderne hjerneskanningsmetoder) kan imidlertid give os indblik i den levende hjernes funktion. Herudover har specielt studiet af neurologiske og psykiatriske sygdomme givet oplysninger om, hvad vores hjerne er egnet til at arbejde med. Specielt kan mange religiøse, overnaturlige eller mystiske oplevelser paralleliseres til abnormtilstande i forbindelse med f.eks. psykoser. Hjerneforskningen kan således komme med argumenter i debatten, om hvorvidt vi har en sjæl.

(Fra bogen: "Videnskaben eller Gud?" redigeret af Bent Raymond Jørgensen og Uffe Gråe Jørgensen)


Tilbage til forsker-listen
Tilbage til Bent Raymonds forside